Trang đầu > Phân loại ứng dụng > Historique Voiture
Historique Voiture icon

Historique Voiture

loại: Du lịch Thời gian:2024-03-19 18:45:01

Điểm này: 4.2

Quét để tải xuống

Giới thiệu ứng dụng

Ứng dụng kiểm tra lịch sử xe hơi này giúp bảo vệ bạn. Với ứng dụng này, bạn có thể biết được thông tin chi tiết về xe, bằng cách nhập biển số của xe vào. Thông tin bao gồm thương hiệu, dòng, mô hình, số đăng ký, loại động cơ, năng lượng, ngày đăng ký, vv. Ứng dụng này áp dụng cho tất cả các xe đã đăng ký tại Pháp. Tuy nhiên, ứng dụng này không liên quan đến chính phủ Pháp và dùng thông tin từ các nguồn sau: https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/acheteur, https://histovec.interieur.gouv.fr, và https://immatriculation.ants.gouv.fr/. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm tại https://pconsolestudio.blogspot.com/p/disclaimer_2.html và chính sách bảo mật tại https://pconsolestudio.blogspot.com/p/privacy-policy-histocal.html. Phiên bản mới nhất 1.5 có các cải tiến và sửa lỗi nhỏ. Vui lòng cài đặt hoặc cập nhật phiên bản mới để trải nghiệm.

Tính năng của ứng dụng Historique Voiture:

- Tra cứu thông tin lịch sử xe: Ứng dụng cho phép người dùng kiểm tra thông tin về lịch sử của một chiếc xe bằng cách nhập số đăng ký của xe. Người dùng sẽ được cung cấp thông tin về thương hiệu, dòng xe, mô hình chính xác, số CINT, loại động cơ và năng lượng.

- SIV tự động: Ứng dụng này sử dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu SIV  để cung cấp thông tin về giấy đăng ký của xe.

- Giọng nói của người chưa trúng tuyển: Ứng dụng này cung cấp tính năng giọng nói, cho phép người dùng nghe được thông tin về lịch sử của xe mà không cần đọc.

- Gọi món: Đây có vẻ là một tính năng không liên quan đến ứng dụng và có thể là một lỗi đánh máy.

Kết luận:

Ứng dụng này cung cấp cho người dùng tính năng kiểm tra lịch sử của một chiếc xe bằng cách sử dụng số đăng ký. Nó cung cấp thông tin chi tiết về dòng xe, mô hình, số CINT, loại động cơ và năng lượng. 

Miễn phí Không cần thị trường Google
Hiển thị nhiều hơn
Chi tiết

Kích thước của trò chơi: 17.55 M Phiên bản trò chơi: 1.5

Hệ thống yêu cầu: Android Ngôn ngữ: Việt Nam

Bỏ phiếu: 90 Mã gói hàng: com.pconsoleapps.histovec

Nhà phát triển: Pconsole Lab

Ảnh chụp màn hình ứng dụng